FAQs

Frequently Asked Questions


Dit kan gebeuren wanneer u probeert een object toe te voegen met een verlopen proefperiode voor de tweede keer. Om dit apparaat weer te laten werken, moet u een jaarlijkse vergoeding betalen.

Ja, u hoort een alarmgeluidssignaal.

U moet documentatie van het communicatieprotocol aanvragen bij de fabrikant van het apparaat en deze naar ons verzenden. Wij zullen hiervoor een communicatieprotocol ontwikkelen.

Het hangt af van de ingestelde intervallen en het soort apparaat dat u gebruikt, meestal tussen de 50 en 150 bytes per locatie bericht.

Ja dat kan, splits de email adressen met een komma.

Ja dat kan, we hebben verschillende (web) apps en Android app beschikbaar zie https://trackersystem.nl/apps/

Nee, we staan dit niet toe om veel verkeer en verbindingen te vermijden. U kunt wel een aparte link maken met een subaccount.