Als ik op de SOS-knop druk, verschijnt er dan een geluidssignaal op de pc?

Ja, u hoort een alarmgeluidssignaal.